„NIEBIESKO MI” – projekt warsztatów dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodziców realizowany z dofinansowania Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach naszych działań przeprowadzamy 4 warsztaty sensoryczne: dotykowe, artystyczne (praca z kolorami), dźwiękowe i wizualne dla dzieci. W tym samym czasie rodzice rozmawiają z psychologiem w ramach „Alternatywnej platformy wymiany doświadczeń”. Efektem końcowym i zamknięciem naszego pilotażowego projektu będzie prezentacja działań i broszura informacyjna.

Kategorie: Aktualności

Zadzwoń teraz