Fundacja Alternatywna to przedsiębiorstwo społeczne – wspólna inicjatywa grona znajomych i przyjaciół, aby stworzyć dla siebie miejsce, w którym będzie można działać i pracować godnie. Powstaliśmy 2 lutego 2017 jako organizacja zatrudniająca osoby zagrożone wykluczeniem. Alternatywna to przestrzeń odpowiedzialnej społecznie i przyjaznej pracy dla osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych. Pracownicy, wykorzystując posiadane umiejętności, predyspozycje i doświadczenie życiowe, realizują się, wykonując działania w różnych formach aktywności gospodarczej i społecznej. Alternatywna to ludzie i ich opowieści…
Celem Fundacji jest aktywizacja i integracja różnych środowisk, poprzez promowanie i praktykowanie rękodzieła i rzemiosł, według społecznie i ekologicznie odpowiedzialnych zasad.
Alternatywna działa w oparciu o zasady gospodarki obiegu zamkniętego, tworząc kolekcje „ALTERNATYWNA ma CEL” (Cirrcular Economy Limited), z wyspecjalizowaniem się w produktach i usługach opartych na odzyskiwaniu i pozyskiwaniu materiałów z drugiego obiegu, wewnętrznego i zewnętrznego. Wszystko to, aby produkować i edukować bez zakupu materiałów nowych, w oparciu o wtórnie wykorzystywane surowce, zgodnie z alternatywną zasadą:“ pozyskany/odzyskany surowiec -> pomysł na jego wykorzystanie -> realizacja warsztatowa/produkcyjna”.

Zadzwoń teraz